Privacyverklaring website
Om je een gastvrij bezoek te kunnen bieden aan Het Drouwenerzand hebben wij in sommige gevallen persoonsgegevens van jou nodig. In deze privacyverklaring leggen wij graag aan je uit welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, met welk doel en met welke grondslag. Beheer Lin-Dek B.V. / Drouwenerzand Attractiepark B.V. / Camping Bungalowpark Het Drouwenerzand B.V. gevestigd aan de Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De reden dat wij jou persoonsgegevens verwerken is dan ook om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Communicatie met jou als gast
Om contact op te kunnen nemen is het mogelijk dat wij je naam, adres, land waarin je woont, telefoonnummer, e-mailadres en/of sociale media chats vastleggen.

Reserveren, boeken, aankopen, identificeren
Wij verwerken aankoop, reserverings- en boekingsinformatie wanneer je een verblijf boekt of andere diensten afneemt. Ook bij de aankoop van online entreetickets tot het attractiepark worden gegevens verwerkt en op het moment van scannen wordt er vastgelegd op welke dag en welk tijdstip de tickets zijn gescand.

Gebruik van de website en cookies
Als je onze website bezoekt wordt er om toestemming gevraagd voor het plaatsen van marketing cookies door TradeTracker en voor sociale media cookies. Je geeft expliciete toestemming en kunt ook kiezen om geen toestemming te verlenen. Verder gebruiken wij alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je ook voor deze cookies afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om de prestaties van onze website te kunnen monitoren maken wij gebruik van Google Analytics, de instellingen hebben wij zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Zo is het delen van gegevens met Google uitgezet en wordt niet je volledige IP-adres verwerkt. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derde de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van de nieuwsbrief en sociale media
Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van onze nieuwsbrief abonnees. Er is te allen tijde de mogelijkheid om je gemakkelijk uit te schrijven.

Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drouwenerzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij op basis van diverse grondslagen je persoonsgegevens vastleggen. Zo ga je bij het afnemen van onze diensten een overeenkomst met ons aan en moeten wij gegevens vastleggen om deze dienst te kunnen verlenen, de grondslag hiervoor is dan ook overeenkomst of gerechtvaardigd belang (noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te verrichten). In sommige gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens vast te leggen, zoals het bijhouden van een nachtregister. Wanneer wij geen grondslag hebben om persoonsgegevens vast te leggen zullen wij altijd om expliciete toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Uiteraard maken wij gebruik van bepaalde software voor het verwerken van persoonsgegevens. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld om de privacy van onze gasten te kunnen waarborgen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en wij houden ons aan de wettelijk vastgestelde maximale bewaartermijnen. Voor vele persoonsgegevens die vastgesteld worden op basis van wettelijke grondslag geldt een maximale bewaartermijn van zeven jaar. Beelden die onze bewakingscamera’s maken worden maximaal vier weken bewaard en gegevens van sollicitanten maximaal tot vier weken na de sollicitatieprocedure (tenzij toestemming is gegeven voor een langere termijn).

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo treffen wij passende technische beveiligingsmaatregelen, passen pseudonimisering toe en gaan wij over het geheel vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of je vragen/opmerkingen hebt over deze verklaring kun je altijd contact met ons opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Privacyverklaring website
Om je een gastvrij bezoek te kunnen bieden aan Het Drouwenerzand hebben wij in sommige gevallen persoonsgegevens van jou nodig. In deze privacyverklaring leggen wij graag aan je uit welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, met welk doel en met welke grondslag. Beheer Lin-Dek B.V. / Drouwenerzand Attractiepark B.V. / Camping Bungalowpark Het Drouwenerzand B.V. gevestigd aan de Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De reden dat wij jou persoonsgegevens verwerken is dan ook om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Communicatie met jou als gast
Om contact op te kunnen nemen is het mogelijk dat wij je naam, adres, land waarin je woont, telefoonnummer, e-mailadres en/of sociale media chats vastleggen.

Reserveren, boeken, aankopen, identificeren
Wij verwerken aankoop, reserverings- en boekingsinformatie wanneer je een verblijf boekt of andere diensten afneemt. Ook bij de aankoop van online entreetickets tot het attractiepark worden gegevens verwerkt en op het moment van scannen wordt er vastgelegd op welke dag en welk tijdstip de tickets zijn gescand.

Gebruik van de website en cookies
Als je onze website bezoekt wordt er om toestemming gevraagd voor het plaatsen van marketing cookies door TradeTracker en voor sociale media cookies. Je geeft expliciete toestemming en kunt ook kiezen om geen toestemming te verlenen. Verder gebruiken wij alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je ook voor deze cookies afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om de prestaties van onze website te kunnen monitoren maken wij gebruik van Google Analytics, de instellingen hebben wij zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Zo is het delen van gegevens met Google uitgezet en wordt niet je volledige IP-adres verwerkt. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derde de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van de nieuwsbrief en sociale media
Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van onze nieuwsbrief abonnees. Er is te allen tijde de mogelijkheid om je gemakkelijk uit te schrijven.

Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drouwenerzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij op basis van diverse grondslagen je persoonsgegevens vastleggen. Zo ga je bij het afnemen van onze diensten een overeenkomst met ons aan en moeten wij gegevens vastleggen om deze dienst te kunnen verlenen, de grondslag hiervoor is dan ook overeenkomst of gerechtvaardigd belang (noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten te verrichten). In sommige gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens vast te leggen, zoals het bijhouden van een nachtregister. Wanneer wij geen grondslag hebben om persoonsgegevens vast te leggen zullen wij altijd om expliciete toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Uiteraard maken wij gebruik van bepaalde software voor het verwerken van persoonsgegevens. Met deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld om de privacy van onze gasten te kunnen waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en wij houden ons aan de wettelijk vastgestelde maximale bewaartermijnen. Voor vele persoonsgegevens die vastgesteld worden op basis van wettelijke grondslag geldt een maximale bewaartermijn van zeven jaar. Beelden die onze bewakingscamera’s maken worden maximaal vier weken bewaard en gegevens van sollicitanten maximaal tot vier weken na de sollicitatieprocedure (tenzij toestemming is gegeven voor een langere termijn).

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo treffen wij passende technische beveiligingsmaatregelen, passen pseudonimisering toe en gaan wij over het geheel vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of je vragen/opmerkingen hebt over deze verklaring kun je altijd contact met ons opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drouwenerzand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek . We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

ONTDEK MEER DAN 20 ATTRACTIES
* nieuw 2024 * Drifter

Deze nieuwe familieattractie biedt volop 'fun' voor jong, jeugd en oud(er)! 

Freak Out

Deze stoere, snelle attractie is speciaal voor Drouwenerzand Attractiepark gebouwd en is voor de echte durfals!

Mini Rad

Deze vrolijke attractie is speciaal voor de jongere kinderen die graag de 'hoogte' in gaan.

Hunebed8baan

Een geweldige uitdaging voor de jeugd en hun ouders.

Tea Cups

In de Tea Cups is het volop vermaak voor de kinderen; heerlijk rondjes draaien, gillen en joelen!

Dumbo

Deze superleuke attractie is voor kinderen die zelf graag de 'touwtjes in handen' hebben.

Wild West Swing

De Wild West Swing gaat maar liefst 4 meter de lucht in en dan ook nog scheef draaien!

Landhuys den Linden

Kom ook gruwelijk griezelen in Landhuys den Linden. Vraag gerust een oudere mee als je denkt dat je het te spannend vindt, dat snappen we best!

Dierenmolen

Dikke pret voor de kleintjes onder ons op een koe, ezel of varken!

XLR8

De XLR8 heeft al veel kinderen het hoofd op hol gebracht, binnen één seconde van 0 naar 65 km/pu is ook niet niks!

Trein

Let op! De trein van Drouwenerzand gaat vertrekken, toettoet!!

Speeltoestellen

Fantastische speel en kliederplek: de water- en zandbouwplaats! Doordat het deels verhard is kunnen kinderen in een rolstoel ook lekker mee spelen. 

Happy Sailor

Lekker bootje varen in de Happy Sailor, wat zijn die golven hoog! 

Break Dance

De grootste uithalen hoor je uit deze attractie komen, gierend van de pret draait iedereen zijn rondjes!

Para Jump

De Para Jump is voor de echte lefgozers onder ons!

Piratenboot

Met deze boot breek je de hoogste golven, zonder nat te worden!

Ezelbaan (indoor)

Op de rug van een ezel kun je rustig de Mexicaanse omgeving bekijken.

Botsauto's

Lekker botsen in de botsauto's en denk erom: riemen vast!

Authentieke Caroussel

Heerlijk draaien in de kop en schotel of deinen op de rug van een tijger, olifant of paard.

Spinning Coaster

De Spinning Coaster is een Familie8baan, die je alle bochten goed laat voelen!

Oldtimerbaan

In een prachtige oldtimer mag je zelf sturen en je gasten naar het eindstation chauffeuren, wie wil dat nou niet?!

Waterplein

Neem maar een paar handdoeken mee want het Waterplein zorgt bijna altijd voor minimaal een paar natte voeten! 

ALLE ATTRACTIES
OPENINGSTIJDEN
Check voor je bezoek de openingstijden.
ENTREEPRIJZEN
Bij Drouwenerzand geniet u ALTIJD van de all-in formule! In combinatie met de voordelige entreeprijzen, het ideale uitje voor het hele gezin!
NIEUWS
Hier lees je het laatste nieuws van zowel Drouwenerzand Attractiepark als Drouwenerzand Vakantiepark.
ARRANGEMENTEN
10,50 p.p.
SCHOOLREIS BASISSCHOOL
Het attractiepark is overzichtelijk ingericht; ideaal voor een onvergetelijke schoolreis van groep 3 t/m 8 dus!
vanaf 10,50 p.p.
KINDERFEESTJES
Het eten is geregeld, de jarige krijgt een kadootje en alle kinderen krijgen iets lekkers!
14,50 p.p.
IDEAAL VOOR GROEPEN
Ideaal voor je een familiedag en verenigings- of personeelsuitje, alles is in één keer goed geregeld! Genoeg te zien en te beleven door jong èn oud!
Blijf op de hoogte van speciale acties en aanbiedingen met de Drouwenerzand nieuwsbrief
 
}